Регистрация Забравена парола?

Общи условия за ползване на портала

Порталът НАМАЛЕНИЕ.БГ (NAMALENIE.BG) има за цел да предоставя актуална информация за намаления, разпродажби, ликвидации, промоции и отстъпки на стоки и услуги в търговските обекти на територията на България.

НАМАЛЕНИЕ.БГ се стреми да получи и публикува информация за намаленията само от достоверни източници, но не носи отговорност за верността и пълнотата на данните. Издателите на портала не носят отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса.

Авторските права върху всички материали публикувани на портала са притежание на НАМАЛЕНИЕ.БГ, освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител или информацията е публично достъпна. Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от портала, включително копиране върху други сайтове, без изрично посочване, цитиране и добавяне на хиперлинк към портала НАМАЛЕНИЕ.БГ.

Порталът съдържа хиперлинкове към други сайтове, върху които НАМАЛЕНИЕ.БГ няма контрол и не носи отговорност за съдържанието на намиращата се там информация. Връзката към други сайтове не означава, че НАМАЛЕНИЕ.БГ одобрява и се съгласява с предлаганите там информация, продукти или услуги.

Посещението и ползването на раздели от настоящия портал не изисква регистрация от потребителите. В разделите от портала определени за публикуване на информация, от потребителя се изисква да подаде и се събира определена информация, нужна за работата на портала. НАМАЛЕНИЕ.БГ няма да използва тази информация по други начини, като с това гарантира спазването на конфиденционалността й.

НАМАЛЕНИЕ.БГ не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за неточност, пълнота и актуалност на информацията, представена на настоящия интернет портал. Възприемането на информацията представена на настоящия портал може да зависи от множество фактори и в тази връзка посетителят на портала трябва да осъзнава и приема риска свързан с неправилното разбиране и тълкуване на представената информация.

НАМАЛЕНИЕ.БГ и хората поддържащи услугите на настоящия портал се стремят за своевременна актуализация на представената информация на настоящия Интернет портал, а също така и намаляване времето за отстраняване на грешки, които биха могли да възникват.

Потребителят изрично се съгласява да използва НАМАЛЕНИЕ.БГ изцяло на свой риск и се задължава да не търси съдебна отговорност от НАМАЛЕНИЕ.БГ, респективно неговите собственици и служители, за вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите на сайта.

Условията за ползване на портала могат да бъдат променени по всяко време. НАМАЛЕНИЕ.БГ не се задължава да уведомява за това потребителите.

НАМАЛЕНИЕ.БГ не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на портала или свързаните и предоставяни услуги.

Ползването на информационния интернет портал НАМАЛЕНИЕ.БГ е обвързано с приемането на настоящото споразумение за ползване. Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този портал.


Условия за публикуване на коментариНАМАЛЕНИЕ.БГ предоставя на потребителите възможността да публикуват коментари за продуктите и услугите предлагани от магазините.

Потребителите на НАМАЛЕНИЕ.БГ няма право да публикува коментари или мнения с порнографско или нецензурно съдържание, подтикващи към насилие, етническа/религиозна нетърпимост, уронващи престижа на магазините, търговските обекти и марки, и с каквото и да е съдържание, което е в разрез с Българското законодателство.

НАМАЛЕНИЕ.БГ не носи отговорност за съдържанието, истинността и произхода на коментарите.

НАМАЛЕНИЕ.БГ си запазва правото да цензурира коментари и мнения, които са в разрез с горепосочените правила или противоречат на добрия тон.

НАМАЛЕНИЕ.БГ не се задължава да уведомява автора на коментара или мнението, или потребителите на сайта за предприетите действия, свързани със съхранение/изтриване на коментари или мнения.

НАМАЛЕНИЕ.БГ има право да уведомява съответните органи или институции и да предоставя информация за автора на коментари или мнения, които нарушават Българското законодателство.

НАМАЛЕНИЕ.БГ не носи отговорност за загубена/несъхранена информация, която има връзка с публикуването на коментари или мнения, както и за вреди, произтичащи от тази услуга.

Публикувайки коментар или мнение, потребителят се съгласява, че е запознат с тези условия, че ги приема и се задължава да ги спазва.

 

Намери

в

Реклама

Видео

Реклама

Facebook